Varmegenvinding

Genbrug varmen i dit hjem

Type:
10/10
Flere oplysninger
Fordele
  • Giver dig en 100 % løsning med både vand og varme
  • Højeffektiv varmepumpe, der passer perfekt til mindre huse og/eller lavenergihuse. Har indbygget veksler og pumpe, så du kan tislutte den direkte til dine vandrør. Er en såkaldt Monoblock-model, som er en af Panasonics mest populære.
Krav
  • Skal have årligt eftersyn
  • Stor investering

Et dårligt indeklima er typisk til gene for husets beboere, og nedsætter glæden ved at være i hjemmet. De fleste mennesker kender til det gamle husmorråd om daglig udluftning, men ved regelmæssig udluftning mister man hurtigt den varme, der er ophobet i hjemmet.

Selv med et moderne udluftningssystem, der ikke genanvender varmen, har man beregnet at der mistes op til 30% af varmen i hjemmet. Dette bevirker selvsagt, at man efterfølgende skal bruge ekstra varmeenergi, og dermed også penge, på at opvarme igen.

Det er dog muligt at genbruge varmen i hjemmet, og samtidigt tilføre ny ren luft til boligen. Sidder man eksempelvis i en bolig med en dyr varmekilde, såsom gas- eller oliefyr, kan man med fordel overveje at installere en boligventilationsvarmepumpe.

En boligventilationsvarmepumpe er kort fortalt et ventilationsanlæg, der ved hjælp af en varmeveksler og en varmepumpe genbruger varmen i hjemmet. Varmen fra den gamle forurenede luft, fra eksempelvis køkken og bad, overføres til den friske luft, der suges ind udefra. Derved forbedrer man luftkvaliteten næsten uden varmetab.

En boligventilationsvarmepumpe kan genbruge over 80% af varmen fra hjemmet, og er dermed utroligt effektiv. Samtidig med varmegenvindingen sikrer man sig en lav luftfugtighed, så man undgår problemer med svamp, og indeklimaet bliver renset for skadelige partikler og pollen, hvilket især kan være til gavn for allergikere.

Etablering af en boligventilationsvarmepumpe

For at luften i hjemmet kan blive ledt effektivt rundt kræves det, at der installeres et rørsystem i boligen. Man ser ofte at man opsætter rørsystemet i husets loft, da det ellers er synligt inde i opholdsrummene, hvilket kan skæmme boligen. Er man i gang med planlægningen af et nyt boligprojekt, kan man med fordel indtænke rørføringen i planerne og derved sikre sig, at de er gemt væk når huset står færdigt.

Hvad koster en boligventilationsvarmepumpe

Man anslår at etableringen af en boligventilationsvarmepumpe koster mellem 35.000 og 80.000 kr. afhængigt af størrelsen på systemet og omfanget af installationen.

Læs mere: Indhent tilbud på varmepumper.