Luft til luft varmepumpe

Sammenlign pris og kvalitet på luft til luft varmepumpe - Bestil flere tilbud her!

Find skræddersyede priser på din næste luft til luft varmepumpe. Indhent flere tilbud efter dit individuelle behov. Skal din luft til luft varmepumpe have unikt design, den bedste kvalitet eller være nem at styre? Se dine muligheder i vores oversigt og indhent flere tilbud på din favoritmodel.

Type:
10/10
Flere oplysninger
Fordele
 • Giver dig en 100 % løsning med både vand og varme
 • Højeffektiv varmepumpe, der passer perfekt til mindre huse og/eller lavenergihuse. Har indbygget veksler og pumpe, så du kan tislutte den direkte til dine vandrør. Er en såkaldt Monoblock-model, som er en af Panasonics mest populære.
Krav
 • Skal have årligt eftersyn
 • Stor investering

Luft til luft varmepumpe

En luft til luft varmepumpe egner sig perfekt til brug i fritids- og sommerhuse, eller huse af mindre størrelse. Med en ekstra blæser eller to, kan en luft til luft varmepumpe også opvarme større huse med arealer på op til 150 kvadratmeter, men som sagt har den brug for lidt forstærkning. Med en varmepumpe luft til luft er der også penge at spare på varmeregningen, helt op til 50 % i forhold til opvarmning med olie og naturgas. En luft til luft varmepumpe er en langt mindre investering end en luft til vand varmepumpe og jordvarmepumpe. En luft til luft varmepumpe er let at sætte op og sparer miljøet for en masse CO2-udledning.

Indhold på denne side

Luft til luft varmepumpe - den lette og billige løsning

Luft til luft varmepumpen er en langt mindre investering end andre former for varmepumper. Til gengæld kan luft til luft varmepumpen ikke opvarme brugsvand, som de andre former for varmepumper kan. Luft til luft varmepumpen benyttes typisk, hvor der ikke er centralvarme i huset eller til at opvarme fritids- og sommerhuse. Luft til luft varmepumpen bruger nemlig mindre strøm end elradiatorer, den kræver mindre arbejde og forurener mindre end brændeovne.

Fordele ved en luft til luft varmepumpe

 • Lav pris
  Luft til luft varmepumpen er et billigt alternativ til jordvarme og til luft til vand varmepumper.
 • Lavere varmeudgifter
  Hvis du erstatter f. eks. elradiatorer med en luft til luft varmepumpe, kan du spare helt op til 50 % på varmeregningen.
 • Skaber cirkulation
  Luft til luft varmepumpen skaber øget cirkulation i huset og giver dermed et bedre indeklima, som kan være med til at forhindre skimmelsvamp.
 • Kræver ingen radiatorer
  Luft til luft varmepumpen er et oplagt valg til huse, hvor der ikke er installeret varmerør eller radiatorer.
 • Nemt og billigt at installere
  I forhold til de andre varmepumpeløsninger, er luft til luft varmepumpen både let og billigt at installere.
 • Mulighed for airconditioning
  Visse luft til luft varmepumper kan også bruges som aircondition på varme dage. 

Ulemper ved en luft til luft varmepumpe 

 • Behov for flere blæsere
  Det er ikke altid nok med én blæser, til at opvarme store huse. Derfor kan det nogle gang være nødvendigt at købe flere blæsere. Jo flere blæsere, des dyrere er løsningen selvfølgelig.
 • Kan ikke varme brugsvand
  Luft til luft-varmepumpen kan ikke opvarme vand. Derfor vil der stadig være behov for el eller alternative opvarmningskilder, når brugsvandet skal opvarmes.
 • Mindre effektivt ved meget lave temperaturer
  Når det er meget koldt udenfor, er luft til luft varmepumpen mindre effektiv, og du kan derfor være tvunget til at supplere med andre varmekilder.
 • Støj
  Alle luft til luft varmepumper støjer lidt, men nogle luft til luft varmepumper har mere støjende ventilatorer og kompressorer end andre.
 • Høj varmeregning ved airconditioning
  Aircondition er dejligt, når det er varmt, men pas på varmeregningen, hvis du bruger luft til luft varmepumpen ofte, så du ikke ender med flere udgifter, end før luft til luft varmepumpen blev installeret.
 • Bruger el
  Luft til luft-varmepumper er afhængige af el. Dog bruger luft til luft varmepumpen langt mindre el, end hvad den giver retur i varme. I gennemsnit giver luft til luft varmepumpen ca. tre gange så meget varme, end du bruger i el, dvs. 2,5 - 3,0 kWh varme for hver kWh. 

Luft Luft Varmepumpe

Sådan fungerer en luft til luft varmepumpe

Man kan sammenligne en luft til luft varmepumpe med et køleskab, da principperne bag, er de samme. Et køleskab hiver varmen ud af de ting, som vi har stående i køleskabet og frigiver så varmen på bagsiden af køleskabet. Luft til luft varmepumpen hiver også varmen ud, her blot af luften udendørs, og frigiver opvarmet luft indendørs.

Rent udseendemæssigt minder luft til luft varmepumpen om en klassisk aircoditioner - hvor den indvendige aircondition er forbundet med en kasse, der sidder uden på huset. Det er ikke så mærkeligt, at luft til luft varmepumpen minder om en airconditioner i udseende, da der som nævnt er mange luft til luft varmepumper der både kan afkøle og opvarme rum.

Luft til luft varmepumpen har to dele; en del der placeres indendørs, kaldet varmeblæseren, og en del der placeres udendørs, kaldet varmepumpen. Varmeblæseren sættes på indervæggen og varmepumpen på ydervæggen af huset. Selve luft til luft varmepumpen fungerer ved at energien i luften suges ind i den udvendige kompressor, der driver hele anlægget og er afhængig af strøm.

Kompressorens opgave er, at hæve temperaturen og herfra føre den varme luft ind i varmeblæseren og dermed ind i boligen. Lidt mere teknisk foregår det således: to tynde rør, hvori der er påfyldt kølegas, forbinder den del der befinder sig på ydervæggen, med den del der sidder på indervæggen. I udedelen bliver kølegassen til gas - den fordamper og kondenserer og føres til indedelen, hvor den bliver til væske, der afgiver varme. Varmeblæseren vil ofte være placeret i husets største rum, typisk stuen, og skal herfra distribuere varme til hele huset. 

Installation af luft til luft varmepumpe

Man må ikke på egen hånd installere luft til luft varmepumpen. Derimod skal man få en professionel montør, til at foretage installationen og til at rådgive i valg af anlæg. Der vil nemlig være forskellige behov, som afgøres af husets størrelse, hvor ofte der bor nogen i huset, hvor mange der bor i huset, samt andre mere tekniske forhold.

Når først luft til luft varmepumpen er sat op, skal pumpen både startes og indstilles rigtigt, for at få det maksimale ud af anlægget. Benyt kun installatører, der er en del af Varmepumpeordningen (VPO). Dermed sikrer du dig at installatøren har den rette uddannelse og den fornødne ekspertise indenfor netop luft til luft varmepumper.

Hvor indedelen skal opsættes, afhænger af den vej, den blæser luften. Det er bedst med en luft til luft varmepumpe, der blæser luften nedad oppefra - luften vil nemlig selv sørge for at stige opad og opvarme hele rummet. Når luften blæser nedad, er det mest hensigtsmæssigt at placere blæseren (indedelen) omkring halvanden meter oppe på væggen, så den ikke blæser støv rundt i lokalet. Alt dette og meget mere, vil en professionel montør hjælpe dig med. Brug derfor montørens ekspertise, når du skal vælge placering af både varmeblæser og varmepumpe.

Ofte stillede spørgsmål om luft til luft varmepumper

Hvor stort et areal kan luft til luft varmepumpen opvarme?

En luft til luft varmepumpe kan godt opvarme et almindeligt beboelseshus, selvom det kan være nødvendigt med flere indvendige blæsere for at opvarme et større hus. Ofte vil det kræve minimum to ekstra blæsere at opvarme alle rummene i en stor bolig. De fleste luft til luft varmepumper giver mulighed for at tilslutte flere indedele til den samme udedel, hvilket dog afhænger af husets størrelse, fordelingen af rum og hvor mange etager huset har. Luft til luft varmepumpen kan også bruges som supplement til den eksisterende opvarmning, f.eks. til brug i garager og udestuer.

Hvad koster en luft til luft varmepumpe?

En godkendt luft til luft-varmepumpe af god kvalitet, kan koste fra 13.000-25.000 kr. En pris på 25.000 vil dog oftest være inklusiv installation, og så reflekterer prisen også kvaliteten af luft til luft varmepumpen, samt størrelsen på anlægget. Jo større areal der skal opvarmes, des større luft til luft varmepumpe, og eventuelt antal af blæsere, er der brug for - og desto højere bliver prisen ligeledes. Visse luft til luft varmepumper er energimærkede med energimærke A, og nogle er også svanemærkede, hvilket selvfølgelig også påvirker prisen. Så spørg endelig ind til dette, når du modtager et tilbud på en luft til luft varmepumpe.

Hvor ofte skal en luft til luft varmepumpe tilses?

Rent lovpligtigt, er det kun luft til luft varmepumper med over et kg kølemiddel, der skal tilses en gang om året. Dette gælder dog de færreste luft til luft varmepumper på det danske marked. Eftersynet skal ligesom installationen af luft til luft varmepumpen foretages af en professionel VPO-montør, og formålet med synet er, at konstatere at luft til luft varmepumpen fungerer optimalt, og at den overholder en række miljøkrav.

Passer en luft til luft varmepumpe til fritids- og sommerhuse?

Grunden til, at man ofte hører luft til luft varmepumpen nævnt i forbindelse med sommer- og fritidshuse er, at luft til luft varmepumpen egner sig særlig godt til at opvarme disse mindre huse. Luft til luft varmepumpen et billigt alternativ til andre opvarmningsformer, og er desuden ideel i huse, hvor der ikke er etableret varmerør eller radiatorer (til centralvarme). Nogle luft til luft varmepumper har en funktion, hvor de kan justere temperaturen i et hus. Denne funktion gør, at pumpen f. eks. kan holde varmen konstant i huset, på f. eks. 15 grader, når du ikke benytter huset - typisk i vinterperioden. Til nogle modeller medfølger også en fjernstyring til varmepumpen, så man på denne måde kan man tilpasse varmen allerede på vej til sommerhuset.

Virker en luft til luft varmepumpe om vinteren?

Heldigvis er alle luft til luft varmepumper beskyttet af et kabinet (en varmepumpeskjuler), der sikrer den mod vind og vejr. For luft til luft varmepumper gælder det, at effektiviteten falder ved lave udendørstemperaturer. Nogle luft til luft varmepumper kan dog hive varme ud af luften, selv ved temperaturer så lave som minus 25 grader. For at finde de mest “kulde”-effektive varmepumper, skal du se på luft til luft varmepumpens gennemsnitlige årlige effektivitet, kaldet SCOP-faktoren. En anden ting, man skal være opmærksom på er, om luft til luft varmepumpen er bygget til at modstå lave temperaturer, og ikke fryser til. Luft til luft varmepumpen er som nævnt beskyttet af et kabinet, men udeluften trækkes forbi ventilatoren, der derfor på nogle luft til luft varmepumper kan fryse til. Dette kan man dog undgå, ved at vælge en selvafrimende luft til luft varmepumpe, der holder ventilatoren frostfri, selv ved hård frost. En selvafrimende pumpe vil cirka bruge fem minutter i timen på at afrime - dette kan larme en smule.

Luft Til Luft

 

Luft til luft varmepumpe - Ting du skal være opmærksom på

Når man køber en luft til luft varmepumpe, skal man være opmærksom på flere ting. Man skal som nævnt se på den gennemsnitlige årlige effektivitet, der sikrer at luft til luft varmepumpen også er effektiv om vinteren, og kun vælge en luft til luft varmepumpe, der står på den tidligere omtalte positivliste. Tillige bør du overveje følgende ting:

 • Temperaturindstilling: Vælg en luft til luft varmepumpe, der giver mulighed for at indstille temperaturerne. På denne måde kan man f. eks efterlade sit sommerhus i lange perioder, og stadig være forsikret om, at der opretholdes en bestemt temperatur i huset og på den måde undgå frostskader.
 • Aircondition: Hvis du ønsker aircondition, skal du sikre dig, at du køber en luft til luft varmepumpe der også kan køle.
 • Energimærke: Helt som med andre hvidevarer, er luft til luft-varmepumper også energimærkede. Det mest energibesparende og dermed bedste mærke er energiklasse A.
 • Luftretning: De bedste luft til luft varmepumper, er som sagt dem, der sender den varme indeluft ned mod gulvet - da varm luft stiger opad, udnyttes varmen derfor dårligere ved modeller, der også sender indeluften opad.
 • Støj: Luft til luft varmepumpen kan, alt afhængig af model, støje en del. Vær derfor sikker på, at både indendørsdelen og udendørsdelen støjer mindst muligt. Da det er udendørsdelen, der støjer mest, bør man tænke over, hvor man placerer den. Tag med i dine overvejelser, hvor du gerne vil have ro; for eksempel i nærheden af soveværelset og terrassen, og tag hensyn til dine naboer, når du vælger, hvor du vil sætte luft til luft varmepumpen op. Støjniveauet for en ny og energieffektiv luft til luft varmepumpe bør ikke være meget over 24 dB, så vær opmærksom på dette, når du vælger luft til luft varmepumpe.
 • Med eller uden fjernstyring: De smarteste luft til luft varmepumper kan fjernstyres via telefon eller internettet. Andre modeller kan programmeres til at regulere temperaturerne på bestemte tidspunkter. På denne måde kan man indstille luft til luft varmepumpen til f. eks. at hæve temperaturen i fritidshuset, så det er dejlig varmt, når man ankommer.
 • Godkendt af teknologisk institut: For at undgå komplikationer, kan det være en god idé at vælge en varmepumpe, som er godkendt af det teknologisk institut. 

Billig luft til luft varmepumpe

En luft til luft varmepumpe vil til enhver tid være en billigere løsning end en luft til vand varmepumpe eller en jordvarmepumpe. Dog bør du være opmærksom på, at en billig luft til luft varmepumpe ofte vil være af ringere kvalitet end den dyre model.

Når det kommer til luft til luft varmepumper, vil pris og kvalitet oftest gå hånd i hånd. En luft til luft varmepumpe er en miljøvenlig løsning, som også vil være et smart valg set ud fra et økonomisk synspunkt, da din besparelse på varmeregningen vil tjene investeringen hjem.

Hvis du dog vælger en luft ti luft varmepumpe til en meget lav pris, kan du risikere, at kvaliteten ikke vil være god nok og luft til luft varmepumpens levetid vil muligvis ikke være lang nok til at kunne tjene investeringen hjem.

Få flere uforpligtende tilbud på en luft til luft varmepumpe

Som netop beskrevet, er der rigtig mange ting, man skal tage stilling til, inden man beslutter sig for at købe en luft til luft varmepumpe. Der vil altid være et trade-off mellem kvaliteten og varmepumpeprisen, og hvad der er den rette luft til luft varmepumpe for en husejer, er ikke nødvendigvis den rette for en anden husejer med et tilsvarende hus.

Derfor skal du sørge for, at få flere uforpligtende tilbud på luft til luft varmepumper og spørge ind til energimærkning, effektivitet, støj, afrimning, temperaturindstillinger etc. Øverst til højre på denne side, kan du helt gratis og uforpligtende få op til fire tilbud på luft til luft varmepumper. Indtast blot dine personlige oplysninger, samt dine opvarmningsbehov og du vil hurtigst muligt derefter modtage tilbuddene.