Hybridanlæg

Det bedste fra begge verdener

Type:
10/10
Flere oplysninger
Fordele
  • Giver dig en 100 % løsning med både vand og varme
  • Højeffektiv varmepumpe, der passer perfekt til mindre huse og/eller lavenergihuse. Har indbygget veksler og pumpe, så du kan tislutte den direkte til dine vandrør. Er en såkaldt Monoblock-model, som er en af Panasonics mest populære.
Krav
  • Skal have årligt eftersyn
  • Stor investering

Hybridanlæg

Blandt danske husejere har der de seneste år været en stigende tendens til at skifte gamle opvarmningskilder ud med nye mere miljøvenlige alternativer. Til trods for dette er faktum stadigvæk, at mange huse bliver opvarmet med gammeldags opvarmningsmetoder, såsom olie- og gasfyr. Over 15% af danske hjem opvarmes af gasfyr, og yderligere 10% af oliefyr. Disse opvarmningsformer er ikke bare dyre, men også belastende for miljøet.

En varmepumpe har gang på gang vist sig at være en rigtig god løsning for mange husejere, men det er ikke alle, der har lyst til at bruge i omegnen af 100.000 kr. på at få installeret en ny totalløsning.

Der er dog ingen grund til helt at afskrive muligheden for at få installeret et varmepumpesystem. Man kan nemlig kombinere sit eksisterende gas- eller oliefyr med et mindre varmepumpesystem, og derved lave en forholdsvis billig hybridløsning.

Hvad er et hybridanlæg?

Når man snakker om hybridanlæg refererer man til et anlæg, som kombinerer flere varmekilder med henblik på at opvarme boligen på en effektiv måde. Der findes en række forskellige løsninger, men den kombination man oftest ser i Danmark er mellem gas- eller oliefyr og enten en luft til vand varmepumpe eller jordvarmepumpe.

Som nævnt ovenfor så står olie- og gasfyr tilsammen for over 25% af opvarmningen i danske huse. Hybridløsning kan derfor være en god mulighed for mange husejere.

Hvorfor er det smart med hybridanlæg?

Hovedargumentet for at etablere et hybridanlæg skal findes i den måde som fyret og varmepumpen samarbejder på. Varmepumper er generelt set utroligt effektive og er, under optimale forhold, betydeligt billigere og mere miljøvenlige end fyringsmetoder med fossile brændstoffer.

Det danske vejr har dog en stor indflydelse på varmepumpens effektivitet, og i kolde perioder med hårde frostgrader falder effektiviteten i en sådan grad, at det bliver økonomisk mere rentabelt at bruge enten olie- eller gasfyr. Grundet dette ser man typisk at varmepumpen står for 70% af boligens årlige opvarmningsbehov, og at en olie- eller gaskedel står for de resterende 30%.

De største besparelser ved et hybridanlæg opnås ved at blive berettiget til en reduceret elafgift. Dækkes 51% af dit årlige varmebehov af en eldrevet opvarmningsmetode, kan du få reduceret din elafgift. Man skal dog huske selv at registrere hos BBR af boligen er elopvarmet, for at blive berettiget. Reduktionen er for 2015 på 62,25 øre per kWh på al forbrug over 4000 kWh året. Med denne reduktion har man beregnet at der kan opnås en besparelse på omkring 30% på den årlige varmeregning, i forhold til de gamle dyre opvarmningsmetoder.

Fordele og ulemper ved hybridanlæg

Som ved alle andre former for opvarmning er der ved hybridanlæg både fordele og ulemper. Vi har nedenfor valgt at liste de mest nævneværdige:

Fordele

  • Økonomiske besparelser.
  • Mere miljøvenligt end klassiske fyringsmetoder.
  • Effektivt selv ved lave temperaturer.

Ulemper

  • Gør brug af fossile brændstoffer.
  • Mere arbejde da der skal købes brændsel til fyret.
  • Behovet for service er stort.

Ved hjælp af vores kontaktformular øverst på siden kan du indhente uforpligtende tilbud til sammenligning og finde den leverandør der passer bedst til dine behov.

Indhent tilbud nu Det tager under 1 minut.