Varmepumpe tilbud

Sammenlign pris og kvalitet på varmepumper - Se Vores Oversigt Og Bestil Tilbud Her!

Varmepumpe tilbud

Indhent skræddersyede priser og tilbud på varmepumpe. Se både luft til luft varmepumper og luft til vand varmepumper i vores oversigt. Find varmepumpe priser, tekniske specifikationer og producenterne her. Indstil dine ønsker, ved at anvende filterfunktionen og klik på produktet for at bestille tilbud.

Type:
10/10
Flere oplysninger
Fordele
 • Giver dig en 100 % løsning med både vand og varme
 • Højeffektiv varmepumpe, der passer perfekt til mindre huse og/eller lavenergihuse. Har indbygget veksler og pumpe, så du kan tislutte den direkte til dine vandrør. Er en såkaldt Monoblock-model, som er en af Panasonics mest populære.
Krav
 • Skal have årligt eftersyn
 • Stor investering

Varmepumpe - Guide, regler og tilbud

Søger du information, tilbud eller blot at blive klogere på varmepumper? Uanset hvad din intention er, kan du finde det her.

Læs med nedenfor:

Oversigt over indhold

Varmepumpe - Hvad er det?

En varmepumpe henter normalt varmeenergi i luften eller jorden, som den derefter bruger til at opvarme et hus og/eller varme vand til bad, opvask etc. I Norge og Sverige ser man også varmepumper, der kan generere varme fra bjerge og søer om vinteren, og som er lidt mere hårdføre end dem her i Danmark.

En varmepumpe kan bruges året rundt:

Når jorden og luften er kold, er en varmepumpe stadig i stand til at optage varme, hvilket betyder, at du kan bruge en varmepumpe hele året. Da varmen bliver genereret fra energi i luften og jorden, behøver du heller ikke påfylde brændsel på varmepumpen. Den er med andre ord selvkørende og behøver næsten ingen vedligeholdelse.

Varmepumpe - Hvorfor investere?

Mange mennesker vælger at skifte til en varmepumpe, ikke bare fordi det er en grøn energiløsning og de dermed mindsker deres C02-udslip, men også fordi man kan spare en masse penge på sin elregning. Der er dog en tendens til, at folk bruger deres varmepumpe i højere grad, end de brugte deres gamle opvarmningsform, hvilket betyder, at besparelserne ikke er så store, som først antaget.

Varmepumpens virkningsgrad 

Når spørgsmålet kommer til, hvorvidt en varmepumpe vil være en effektiv løsning eller ej, har du selv mulighed for at undersøge dette nærmere. Du bør her kigge efter værdierne COP, SCOP og SEER, som hver især giver dig muligheden for at sammenligne varmepumpernes virkningsgrad.

COP-værdi

COP-værdien (Coefficient of Performance) viser hvor meget strøm en varmepumpe kan generere sammenlignet med den mængde strøm, som varmepumpen forbruger. Har varmepumpen en COP-værdi på 3, vil den generere tre gange så meget strøm, som den forbruger.

Ulempen:

Ved udelukkende at kigge på COP-værdien for en varmepumpe er, at der ikke tages forbehold for sæsonudsving i udendørstemperaturer. En varmepumpe vil være langt mere effektiv, når udendørstemperaturerne er høje. Producenter af varmepumper kan derfor måle COP-værdien ud fra høje udendørstemperaturer, da varmepumpens effektivitet vil være langt bedre her, og derfor vil produktet virke mere attraktivt.

SCOP-værdi 

SCOP-værdien (Seasonal Coefficient of Performance) er i høj grad det samme som COP-værdien. Forskellen på disse to værdier er dog, at SCOP-værdien giver et langt bedre indblik i, hvor effektiv varmepumpen er. Grunden til dette er, at virkningsgraden måles ud fra gennemsnitlige målinger i en hel sæson. Der tages derfor forbehold for både høje og lave udendørstemperaturer.

Står du dermed og har muligheden for at sammenligne varmepumperne ud fra både COP- og SCOP-værdi, vil SCOP-værdien være den bedste at sammenligne ud fra.

SEER-værdi

På samme måde som SCOP-værdien minder om COP-værdien, minder SEER-værdien (Season Energy Efficiency Ratio) meget om SCOP-værdien. SEER-værdien giver dog et fuldstændigt billede af virkningsgraderne, da effektiviteten måles ud fra nøjagtigt samme temperaturer.

Det er desværre sjældent, at SEER-værdien er angivet, da disse målinger foretages i laboratorier, hvorfor det er muligt at måle ud fra samme temperaturer. Har du dog mulighed for at sammenligne ud fra SEER-værdi, anbefaler vi dog dette.

Andre virkningsgrader

Der findes endnu en virkningsgrad, som der også tages udgangspunkt i. Denne virkningsgrad kaldes energimærket.

I EU arbejder man med et fælles energimærke, som gør det nemmere for forbrugerne at vælge de mest energieffektive produkter.

Få mere information om energimærkningen hos Energistyrelsen her.

Vidste du at...
Det er muligt at få finansiel støtte til anskaffelse af en grøn energiløsning.
Læs mere om energitilskud her.

Typer af varmepumper 

I Danmark bruges der tre forskellige slags varmepumper:

 • Luft til vand varmepumpen
 • Luft til luft varmepumpen
 • Jordvarmepumpen

Hvilken af ovennævnte typer, der passer bedst til dig, afhænger af flere faktorer. Herunder kan du vælge hvilken type varmepumpe du vil læse om: 

 

Luft til vand varmepumper

Med en luft til vand varmepumpe kan du spare dig selv og kommende generationer for en masse CO2-udledning. Sammenholdt med et ældre oliefyr, mindskes udledningen nemlig med over 40 %. Tillige er der penge at spare på varmeregningen, og der anslås en besparelse på op til 50 %, altså i visse tilfælde en halvering af varmeregningen.

Info om luft til vand varmepumpe

En luft til vand varmepumpe kan anvendes som en såkaldt totalløsning. Det betyder, at du både kan anvende luft til vand varmepumpen til rumopvarmning og til at producere varmt vand, som du kan bruge til bad og opvask. En luft til vand varmepumpe er ikke ligeså effektiv som jordvarmepumpen, men den har andre fordele.

Jordvarmepumpen kræver, at du har et stort haveareal, da den kræver at der graves en lang slange ned i din have. Har du ikke en stor have, er en luft til vand varmepumpe en bedre løsning. Endvidere er luft til vand varmepumpen også en billigere løsning end jordvarmepumpen.

Sådan virker luft til vand varmepumpen

Kort fortalt fungerer en luft til vand varmepumpe ved at hente energi i udendørsluften og omdanne denne til varm væske, der sendes ind husets varmtvandsbeholder. Den varme væske opvarmer vandet i varmtvandsbeholderen, der kan bruges til at varme huset op eller til at opvarme såkaldt brugsvand. Luft til vand varmepumpen består af følgende to dele:

 • En udendørsdel
 • En indendørsdel

Udendørsdelen består af selve varmepumpen. Denne sidder i boks, hvor der sidder en ventilator, der trækker luften forbi en varmeveksler. Her udvindes varmen fra luften, som bliver, via en væske, sendt videre til en kompressor, der hæver temperaturen. Herefter sendes den opvarmede væske ind i varmtvandsbeholderen.

Indendørsdelen består blot af et styreanlæg, hvor du kan styre temperaturen alt efter behov.

Strøm er en forudsætning for, at luft til vand varmepumpen kan fungere. Selvom det er nødvendigt med strøm, er det stadig økonomisk fordelagtigt, da der produceres flere kWh varme, end der forbruges kWh strøm.

Fordele ved en luft til vand varmepumpe

Der er følgende fordele ved at bruge en luft til vand varmepumpe:

 • Du sparer penge på din varmeregning

  Forskning har vist, at du kan spare cirka 50 % på din varmeregning, sammenlignet med andre opvarmningsformer.

 • Du er miljøvenlig

  Du reducerer dit CO2-udslip med mindst 40 % og forurener mindre sammenlignet med elvarme, olie - og naturgasfyr.

 • Luft til vand varmepumpen er driftsikker

  Dette betyder, at luft til vand varmepumper sjældent går i stykker, og at de kræver minimum vedligeholdelse. Udover dette, er din varmepumpe selvkørende, og behøver ikke påfyldning af brændsel.

 • Luft til vand varmepumpen er lugtfri

  Har du i dag et oliefyr, ved du, hvordan der kan være dårlig lugt forbundet med opvarmningen. Dette slipper du for, med en luft til vand varmepumpe.

Installation af luft til vand varmepumpen

Du må ikke selv installere luft til vand varmepumpen, da dette arbejde skal udføres af en VVS-installatør. Installationen tager maks to dage, og du skal være forberedt på, at måtte undvære varmt vand i op til en hel dag. Det kan være en god idé, at vælge en VVS-installatør, der er omfattet af Varmepumpeordningen, da dette sikrer, at arbejdet bliver udført af uddannede installatører.

Luft til luft varmepumper

En luft til luft varmepumpe egner sig perfekt til brug i fritids- og sommerhuse, eller huse af mindre størrelse. Med en ekstra blæser eller to, kan luft til luft varmepumpen også opvarme større huse med arealer på op til 150 kvadratmeter, men som sagt har den brug for lidt forstærkning. Med en luft til luft varmepumpe er der også penge at spare på varmeregningen, helt op til 50 % i forhold til opvarmning med olie og naturgas. En luft til luft varmepumpe er en langt mindre investering end luft til vand varmepumper og jordvarmepumper. Luft til luft varmepumpen er let at sætte op og sparer miljøet for en masse CO2-udledning.

Info om luft til luft varmepumpe

Luft til luft varmepumper kan ikke anvendes som totalløsning på samme måde, som en luft til vand varmepumpe kan. Det vil sige, at luft til luft varmepumpen ikke har en lige så stor kapacitet, og ikke er i stand til at lave varmt vand, som du kan bruge til bad og opvask o.l.

Luft til luft varmepumper er mest egnede til små huse, som for eksempel sommerhuse. De kan dog også anvendes i almindelige huse, men her er de mere anvendelige som supplement til anden varmekilde, da det kan være svært for luft til luft varmepumper at opvarme store huse. Nogle mennesker vælger også at installere luft til luft varmepumpen, til blot at opvarme enkelte rum i huset og så bruge el-varme i de resterende rum.

Hvordan fungerer en luft til luft varmepumpe?

En luft til luft varmepumpe fungerer næsten ligesom en luft til vand varmepumpe. Den optager varmeenergi i luften, men i stedet for at sende varmen ind til varmtvandsbeholderen, sendes varmen direkte ud i huset i form af varm luft.

Når du skal købe en luft til luft varmepumpe, er der nogle ting, du skal være opmærksom på:

 • Luft til luft varmepumpen skal kunne sende luften nedad

  Dette vil give en slags dobbelteffekt, da varmen bagefter stiger til vejrs, og du vil således få en bedre effektivitet, end hvis varmen blev pumpet ind længere nede.

 • Luft til luft varmepumpen skal kunne virke under danske forhold

  Dette er vigtigt, fordi nogle varmepumpe er gearet til at lave varme ud fra udendørstemperaturer, der er højere end de er i Danmark.

Fordele ved en luft til luft varmepumpe

Selvom der ikke kan produceres varmt vand med en luft til luft varmepumpe, er der stadig nogle fordele:

 • Du sparer penge på din varmeregning

  Du kan spare op til halvdelen af din regning til rumopvarmning, selvom dette er bedst muligt i små huse, såsom sommerhuse.

 • Du er miljøvenlig

  Du reducerer dit CO2-udslip med minimum 40 % i forhold til andre varmekilder.

 • Luft til luft varmepumpen er billig at anskaffe

  Grunden til, at den er billigere end jordvarmepumpen og luft til vand varmepumpen er, at luft til luft varmepumpen ikke kan levere varmt vand. En god tommelfingerregel er, at luft til vand varmepumpen koster mellem 10.000-25.000 kroner.

Installation af en luft til luft varmepumpe

Du må ikke selv foretage installationen af din nye luft til luft varmepumpe, selvom det ikke kræver de store ressourcer at installere luft til luft varmepumpen - den kan endda installeres på en enkelt dag, og du vil ikke mangle varme eller vand under installationen. Du bør få installationen foretaget af en VVS-installatør, der er omfattet af den førnævnte Varmepumpeordning.

Jordvarmepumper

Hvis du er den heldige ejer af en bolig med tilhørende have, så er en jordvarmepumpe et godt bud på en miljøvenlig og billig opvarmningsform, der kan tilpasses dit individuelle behov. En jordvarmepumpe henter energi i jorden, som derefter omdannes til varme og som kan bruges til at opvarme både hus og brugsvand. Med en jordvarmepumpe kan du spare mange penge på varmeregningen, samtidig med, at du kan mindske dit CO2-udslip med mindst 50% (sammenholdt med fx et oliefyr).

Jordvarmepumpen er en totalløsning, og kan altså modsat luft til luft varmepumpen, ikke kun kan opvarme rummene i dit hus, men også brugsvandet. Jordvarmepumpen er den dyreste af varmepumperne, men også den mest effektive. Desværre er det ikke alle der kan få glæde af en jordvarmepumpe, da dette kræver et forholdsvis stort areal i haven, hvor der kan graves slanger ned. 

Info om jordvarmepumpe

En jordvarmepumpe er i nogle sammenhænge også kendt som et jordvarmeanlæg, eller blot som jordvarme. Det samlede jordvarmeanlæg består af disse to dele:

 • En varmepumpe
 • En lang jordslange

Jordvarmepumpen kan, ligesom luft til vand varmepumpen, anvendes som såkaldt totalløsning, da den kan producere vand, der kan bruges til bad og opvask, samt til opvarmning af rum.

Hvordan fungerer en jordvarmepumpe?

Kort fortalt virker jordvarme på den måde, at der trækkes varme ud af jorden, der via en væske sendes til varmepumpen, der opvarmer væsken og sender den videre ind i husets varmtvandsbeholder. Væsken løber rundt i den lange slange, der er gravet ned i haven, og det er denne, der er i stand til at trække varmen ud af jorden. Når væsken sendes til varmepumpen, hæves temperaturen via trykøgning, som en kompressor i varmepumpen foretager. Herefter sendes den varme væske ind i varmtvandsbeholderen, hvor vandet opvarmes.

Fordele ved en jordvarmepumpe

Der er visse fordele ved en jordvarmepumpe:

 • Giver billig varme

  Sammenlignet med luft til vand varmepumpen og luft til luft varmepumpen, kan du med jordvarmepumpen opnå den største besparelse på varmeregningen. For nogle mennesker er det faktisk muligt at opnå besparelser på op til 75%, men det kræver, at alle faktorer spiller optimalt.

 • Miljøvenlighed

  Ligesom med de andre varmepumper, reducerer du dit CO2-udslip med minimum 40 %.

 • Jordvarmepumpen er driftsikker

  Selvom der kræves minimal vedligeholdelse, er jordvarmepumpen driftsikker, og der kræves sjældent reparationer. Endvidere er den selvkørende og kræver ingen påfyldning af brændsel.

Begrænsninger ved en jordvarmepumpe

Overvejer du en jordvarmepumpe, skal du være opmærksom på følgende:

 • Jordvarmepumpen er dyr i anskaffelse

  Du kan med denne varmepumpe opnå de største besparelser på varmeregningen, men det er samtidig også den dyreste investering. Som minimum skal du af med 100.000 kroner, for at få installeret jordvarme.

 • Kræver et stort haveareal

  Det er en forudsætning for at få jordvarme, at du har en stor have. Som udgangspunkt skal dit haveareal være tre gange så stort som din bolig, dog minimum 300-400 kvadratmeter. Dette skyldes, at jordslangen kræver en del plads, for at kunne fungere optimalt.

Installation af jordvarmepumpen

Det er et omfattende arbejde at installere en jordvarmepumpe, fordi din have skal graves op, så jordslangen kan lægges ned, hvilket tager nogle dage. 

Varmepumpe investering - Vær opmærksom på dette 

For at få det optimale ud af din varmepumpe, kræver det, at dit hus er velisoleret. Hvis ikke dit hus er velisoleret på forhånd, forsvinder varmen ud af huset, og du får en mindre besparelse end ellers. Derfor er det vigtigt, at du først undersøger isoleringen af dit hus, fordi det har indvirkning på, hvor meget du kan spare, og dermed hvornår du kan have tjent investeringen hjem. Det er især vigtigt med en jordvarmepumpe, da den udgør en dyr investering.

Især vigtigt ved jordvarme:

Skal du installere jordvarme, skal du være opmærksom på, at den virker bedst i forbindelse med gulvvarme. Har du ikke det, er det vigtigt, at dine radiatorer ikke er for små, og ellers bør du investere i nye. Endvidere skal du med jordvarme have godkendt installationen hos kommunen og huske på, at jordslangerne ikke må graves ned med en afstand på under 50 meter fra vandboringer.

Find den bedste varmepumpe her 

Når du skal finde den bedste varmepumpe, kan det være svært at give en indikation på, hvad den bedste egentlig er. Det er naturligvis forskelligt fra husstand til husstand, hvilken en som passer bedst til denne.

En god varmepumpe:

Kan beskrives som værende god for pengene, da den jo gerne skulle tjene sig selv hjem, i forhold til de penge man sparer. Derudover skal den naturligvis også være effektiv og bør heller ikke støje mere end højst nødvendigt.

Varmepumpe pris - Hvad er denne? 

Der er stor forskel på de forskellige varmepumpe priser. Det skal bemærkes, at dit forbrug er meget vigtigt i forhold til prisen på din varmepumpe. Dit forbrug er nemlig afgørende for, hvor meget varme varmepumpen skal kunne levere. Har du for eksempel et forbrug på 15.000 kWh om året, kræver det en større investering, end hvis dit forbrug er på 10.000 kWh

En tommelfingerregel lyder:

Luft til vand varmepumpe Luft til luft varmepumpe Jordvarmepumpe
60.000-120.000 kr. 10.000-25.000 kr. Minimumspris 100.000 kr.

En varmepumpe kan for mange være en stor investering. Mange er klar over, at det er en god investering på sigt, da pumpen efter noget tid vil have tjent sig selv hjem. Mange stiller sig dog selv det spørgsmål "Hvordan anskaffer jeg en varmepumpe billig?". Det er naturligvis svært at svare på, da det er forskelligt fra person til person, om en varmepumpe er billig.

Dog er det hos os muligt at modtage op til fire tilbud gratis og uforpligtende således, at du kan vælge en i det prisniveau der passer dig. Udfyld blot kontaktformularen øverst på siden.

Varmepumpe - Vigtigt at vide 

Når du skal finde den rigtige varmepumpe bør det prioriteres, at du får vejledning af fagmænd. Fagmænd på området vil kunne hjælpe dig med at definere dine behov til en varmepumpe. Samtidig vil du kunne få kigget dit nuværende varmeanlæg igennem.

Vigtigt:

Det er også vigtigt, at du får varmepumpe tilbud fra flere leverandører af varmepumper. Dette er en god idé, fordi du på den måde kan finde ud af, hvem der på bedst mulig vis kan dække dine behov og ønsker, vedrørende varmepumpen. Ved at søge blandt flere udbydere af varmepumper, er du endvidere sikker på at opnå den bedste varmepumpe pris. Vær opmærksom på, at udbydere af varmepumper kan oplyse varmepumpe prisen både inklusiv og eksklusiv moms, og inklusiv og eksklusiv installation.

Hvis du har besluttet dig for at indhente varmepumpe tilbud, kan du øverst på denne side udfylde en kontaktformular, hvor du udfylder dine personlige behov til en varmepumpe. Herefter vil du blive kontaktet af flere leverandører med henblik på et varmepumpe tilbud, hvilket er gratis og uforpligtende for dig, og kun tager få minutter.

Klik her og modtag op til fire tilbud. Det er gratis og uforpligtende.

varmepumpe tilbud

 

Leje af varmepumpe

Det er nu også muligt at anskaffe sig en varmepumpe via en lejeordning. Der er udvalgt 5 virksomheder, som hver deler 25 mio. kr., som staten har valgt at støtte med. Måden hvorpå denne ordning foregå, er ved, at køber betaler et engangsbeløb (ca. 20.000 kr.), hvorefter køber udelukkende betaler for det, som forbruges pr. kWh.

Leje af varmepumper kan være en fordel, hvis du ikke har pengene til den fulde investering. En luft til vand varmepumpe kan let koste over 100.000 kr., hvilket naturligvis er en stor investering for mange. Har du ikke 100.000 kr. til en varmepumpe, vil varmepumpe leje være en god løsning.

Find en billig varmepumpe her

En billig varmepumpe kan muligvis lyde som en mindre god investering. Anskaffelse af en varmepumpe vil være en stor investering, og det vil dermed være misvisende at kalde det en "billig varmepumpe". Der findes dog muligheder for, at du kan finde en varmepumpe, som vil være billigere end mange andre.

En billig varmepumpe skal ikke nødvendigvis findes på købsprisen, men på den årlige indtjening, hvor du finder den største besparelse ved varmepumper med energimærke A, som du også kender det fra hårde hvidevarer.

Varmepumpe til sommerhus

De fleste danske sommerhuse bliver opvarmet af en kombination af el-radiator og brændeovn, og det er synd og skam. Elforbruget hos danske familier er i løbet af de sidste 30 år steget med 90%, hvad der selvfølgelig skyldes flere faktorer. Flere og flere tekniske løsninger der anvender elektricitet opfindes og anvendes, ligesom flere og flere elektroniske apparater gøres tilgængelig for den danske forbruger.

Ved at anskaffe sig en varmepumpe til sommerhuset vil du få langt mere ud af din varmeregning. Specielt en luft til luft varmepumpe er et populært valg i mange sommerhuse. Denne type varmepumpe er ideel for sommerhuse, da disse er billigere i anskaffelse. Derudover passer den også godt til sommerhuse, da der her ofte ikke er trukket varmerør til et centralvarmeanlæg.

Varmepumper - Hvad skal jeg ellers vide?

Der er naturligvis en hel del ting at vide inden for dette emne. Der findes eksempelvis en masse tilbehør til de forskellige pumper. Hvis udseendet på pumpen ikke passer til ens bolig, kan man eksempelvis vælge at anskaffe sig en varmepumperskjuler.

Når emnet kommer til dette, opstår der ofte en hel del spørgsmål i folks hoveder. "Hvad er en varmepumpe egentlig?", "Hvilken varmepumpe er bedst?" og "Hvordan virker en varmepumpe?" er blot få af de spørgsmål, som folk ofte stiller sig selv.

Er du en af de personer, som selv går rundt med disse spørgsmål, er det naturligvis vigtigt, at du får besvaret disse, før du eventuelt vælger at anskaffe dig en varmepumpe. Som tidligere nævnt vil anskaffelse og installation til sammen løbe op i en forholds dyr investering, hvorfor du naturligvis bør være 100% sikker på, at du har behov en ny energikilde til din bolig.

Vigtigt:

Husk at sammenligne priser inden investering. Der kan være store summer penge at spare.

Klik her og modtag op til fire tilbud! Det er gratis og uforpligtende.